02862702191

Khung lọc khí Hepa AAF và khung lọc Ulpa AAF

Dùng lọc sạch bụi ở mức độ rất cao, dùng giai đoạn cuối của phòng sạch và phòng mổ bệnh viện

Các loại khung Hepa AAF và khung Ulpa AAF chất lượng cao, loại chịu được nhiệt độ cao.