02862702191

Khung lọc thô AAF

Khung lọc thô AAF gồm khung Prefilter và khung lọc túi Dripak AAF

Các loại khung lọc thô AAF dùng lọc trước Hepa như khung Prefilter và Khung lọc túi. Bông lọc bụi AAF và bông thủy tinh AAF lọc trần phòng sơn