02862702191

Khung lọc tinh AAF hiệu quả lọc cao

Các loại khung Varicel AAF and Duracel

Khung lọc tinh Duracel and Varicel AAF dùng sau các khung lọc thô để lọc phòng sạch, phòng mổ bệnh viện